چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۴۰

محصولات و خدمات

موردی یافت نشد.

کلینیک سونوگرافی سهروردی

مشخصات کلی

کلینیک سونوگرافی سهروردی

  • تصویربرداری

کلینیک سونوگرافی سهروردی

کلینیک سونوگرافی سهروردی
کلینیک سونوگرافی سهروردی

سهروردی شمالی - بین خیابان خرمشهر (آپادانا) و پالیزی - پایین تر از مسجد حجت

بازرگانی و تجارت
  • ایران